edukacja wczesnoszkolna

Język Polski

Historia

klasa VII

klasa VIII

przyroda i biologia

religia

informatyka

klasa IV i V

klasa VII

klasa VIII

muzyka

klasa IV i VII

język angielski

fizyka

klasa VII

wychowanie fizyczne