edukacja wczesnoszkolna

Historia

klasa VII

klasa VIII

przyroda i biologia

religia

informatyka

klasa IV i V

klasa VIII

muzyka

klasa IV i VII

język angielski i fizyka

Klasa V (ang)

klasa VII (fiz)

wychowanie fizyczne