W roku szkolnym 2020/2021 nasi uczniowie wzięli udział w podprojekcie unijnym „Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski” organizowanym przez „Cyfrową Szkołę Wielkopolski 2020”. Celem tej edycji projektu było rozsławienie postaci znanej lokalnej Wielkopolanki. Uczniowie musieli zgłębić życiorys wybranej w drodze głosowania zasłużonej Kępnianki i wykonać jej profil cyfrowy. Uczestnicy projektu postanowili wyróżnić młodą, utalentowaną piłkarkę ręczną – p. Martę Wawrzynkowską. Nasi uczniowie wykazali się niebywałym talentem śledczym oraz dziennikarskim. Połączyli swoje umiejętności informatyczne i poznawcze. Efektem ich pracy było załączenie utworzonego  biogramu p. Marty Wawrzynkowskiej w elektronicznej encyklopedii oraz upublicznienie. Zachęcamy do prześledzenia historii p. Marty w encyklopedii, gdyż godnie reprezentuje naszą małą ojczyznę jaką jest Kępno.

Bezpośredni link do profilu p. Marty Wawrzynkowskiej:

https://www.csw2020.com.pl/cyfrowa-encyklopedia/

Link do encyklopedii:

https://www.csw2020.com.pl/cyfrowa-encyklopedia/