Rekrutacja

Serwis rekrutacyjny dla rodziców

Instrukcja wypełniania wniosku w naborze do klasy pierwszej szkoły podstawowej w Gminie Kępno

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Kępno dotyczące rekrutacji

Wzory podań

Wzór podania o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej