Rekrutacja

Serwis rekrutacyjny dla rodziców

Zasady rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

Instrukcja wypełniania wniosku w naborze do klasy pierwszej szkoły podstawowej w Gminie Kępno

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Kępno dotyczące rekrutacji

Uchwała w sprawie określenia kryterium postępowania rekrutacyjnego

Wniosek o wydanie zaświadczenia – opłata za odpady 2023

Oświadczenie o odprowadzaniu opłaty za odpady

Wzory podań

Wzór podania o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej