Na stronie umieszczono utwory, do których autorskie prawa majątkowe i osobiste służą następującym podmiotom:

Animacje:

Social Distancing – Autor: Chriss Gannon źródło: https://assets3.lottiefiles.com/private_files/lf30_aGWCIX.json

Hand-washing – Autor: Drawer Design źródło: https://assets6.lottiefiles.com/packages/lf20_5KG9yE.json

Wear Mask – Autor: LottieFiles źródło: https://assets6.lottiefiles.com/private_files/lf30_oGbdoA.json

Construction in process – Autor: kit8.net źródło: https://assets6.lottiefiles.com/packages/lf20_BXafZO.json