Zaproszenie do składania ofert na dostawę środków spożywczych
do stołówki szkolnej

Opis przedmiotu zamówienia

Formularz oferty

Projekt umowy

Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – wartościowa – ART. DROBIARSKIE

Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – wartościowa – ART. MLECZARSKIE

Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – wartościowa – ART. SPOŻYWCZE RÓŻNE

Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – wartościowa – JAJA

Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – wartościowa – MIĘSO I WĘDLINY

Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – wartościowa – MROŻONKI

Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – wartościowa – OWOCE I WARZYWA

Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – wartościowa – PIECZYWO

Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – wartościowa – RYBY

Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – wartościowa – WYROBY GARMAŻERYJNE

Specyfikacja asortymentowo – ilościowo – wartościowa – ZIEMNIAKI