Informacje dot. odpłatności za obiady

Opłaty za obiad należy uiszczać przelewem na konto bankowe do 15-go każdego miesiąca

Konto: Santander Bank SA 69 1090 1144 0000 0001 0624 4722

Na przelewie należy zamieścić dane w celu weryfikacji:

(Nazwisko i imię dziecka, klasa, miesiąc za jaki uiszczono została opłata, np. Jan Nowak, 1a, 09.2020).

Dzienny koszt obiadu:

uczniowie klas 1-4: 3,00 zł

uczniowie klas 5-8: 3,50 zł

Comiesięczne informacje o wysokości opłaty za obiady są przesyłane na indywidualne konta rodziców za pośrednictwem e-dziennika.

Informacji dot. płatności za obiady i zapisów na obiady udziela Intendent Pani Mirosława Zimoch tel. 627822887 wew. 25

Posiłki wydawane są w dniach prowadzonych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w godzinach od  10:30 – 10:45, 11:30 – 11:45, 12:30- 12:45, 13:30-13:45.