Informacje dot. odpłatności za obiady

Opłaty za obiad należy uiszczać przelewem na indywidualne konta bankowe dzieci zamieszczone na e-dzienniku w zakładce „opłaty” do 15-go każdego miesiąca

Na przelewie należy zamieścić dane w celu weryfikacji:

(Nazwisko i imię dziecka, klasa)

Dzienny koszt obiadu:

Porcja mała: 4,50 zł

Porcja duża: 5,00 zł

Comiesięczne informacje o wysokości opłaty za obiady są przesyłane na indywidualne konta rodziców za pośrednictwem e-dziennika.

Informacji dot. płatności za obiady i zapisów na obiady udziela Intendent Pani Mirosława Zimoch tel. 627822887 wew. 25

Posiłki wydawane są w dniach prowadzonych zajęć dydaktyczno-wychowawczych w godzinach od  10:30 – 10:45, 11:30 – 11:45, 12:30- 12:45, 13:30-13:45.