Wyniki egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej  Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego w Kępnie w roku szkolnym 2021/2022

KLASA 8a – 30 uczniów

JĘZYK POLSKI

Klasa uzyskała w standardowych arkuszach 67% poprawnych odpowiedzi, co jest najlepszym wynikiem w gminie ( 62%) , wyższym niż w powiecie (58%) i województwie (57%) oraz kraju  ( 60%)
Najlepsi uczniowie uzyskali:   89% poprawnych odpowiedzi  – 2 uczniów,  82% – 1 uczeń, 80% – 4 uczniów.

MATEMATYKA

Uzyskany średni wynik szkoły to 72%  punktów możliwych do zdobycia (arkusze standardowe) i zawiera się w 8 staninie (bardzo wysoki). Mediana wynosi 76% punktów możliwych do zdobycia.

Procentowy wynik szkoły jest wyższy od:

średniego wyniku  Gminy Kępno 59 % punktów (miasto 61%, obszar wiejski 58%)

średniego wyniku powiatu 56% punktów,

średniego wyniku województwa 55% punktów ,

średniego wyniku kraju  57% punktów .

JĘZYK ANGIELSKI

Arkusz standardowy zawierał 46 zadań.  Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań można było uzyskać maksymalnie 55 punktów, w tym 34 punkty (62%) za rozwiązanie zadań zamkniętych (wyboru wielokrotnego, na dobieranie) oraz 21 punktów

(38%) za rozwiązanie zadań otwartych. Zadania otwarte wymagały od ósmoklasistów samodzielnego sformułowania odpowiedzi (zadania z luką i/lub odpowiedzi na pytania) oraz napisania krótkiego tekstu użytkowego (e-maila). Wyniki przedstawiają się następująco:

średni wynik testu w szkole – 75 %

średni wynik testu w gminie – 64 % ( miasto – 68 %; obszar wiejski – 59 %)

średni wynik testu w powiecie – 60 %

średni wynik testu w woj. wlkp. – 64 %

średni wynik testu w kraju – 67 %

Średni wynik 72% punktów uplasował nasza szkołę spośród 1162  szkół podstawowych województwa wielkopolskiego, które przystąpiły do sesji egzaminacyjnej w roku szkolnym 2021/2022 na 20 miejscu.