Koncertowo z SP2 w Kępnie

            Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kępnie 9 grudnia br. zorganizowała po raz drugi wyjątkową imprezę koncertową ,,Kawiarenka ze słowem i muzyką”. Zaproszeni goście, którzy zaszczycili swoją obecnością tę placówkę oświatową w tak uroczysty wieczór piątkowy, to: Pani Małgorzata Frala – Kędzior – Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury w Kępnie; Pan Paweł Jański – Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Kępnie; Pan Marcin Tyc – Wiceprzewodniczący Rady Gminy w Kępnie; Pan Piotr Baraniak -Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji w Kępnie; Pan Andrzej Tyra – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mroczeniu; Pan Piotr Florczak – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Myjomicach.

Podczas tej uroczystości uczniowie mieli okazję zaprezentować szerokiej publiczności swoje umiejętności i zainteresowania. Wystąpił szkolny chór, liczący 41 uczestników z klas II – V, pod kierownictwem Wicedyrektor Szkoły Pani Joanny Sołtysiak. Zaprezentowała się grupa taneczna z klas młodszych pod opieką Pani Dominiki Wawrzyniak. Rockowe brzmienie wniósł podczas spotkania zespół ,,Złoci Chłopcy i …”z Panem Adamem Burzałą na czele. Należy także zauważyć, że nie zabrakło indywidualnych wystąpień dzieci i młodzieży. Na skrzypcach zaprezentowała się Laura Cieplik z klasy III a i Ewa Chałupka z klasy IV b, zaś Miłosz Szkudlarek z klasy VIII a wystąpił jako polsko – angielski piosenkarz młodzieżowy. Oprócz repertuaru nawiązującego do głównego przesłania koncertu, jakim była wartość przyjaźni dla małych i dużych, nie zabrakło oczywiście akcentu świątecznego, który dodatkowo wprowadził wszystkich zebranych w miły bożonarodzeniowy nastrój. Nad kolejnością wystąpień i oprawą słowną czuwała przewodnicząca szkoły Maja Smolis z klasy VIII a. Warto podkreślić, że wysłuchać koncertu licznie przybyli rodzice, dziadkowie, uczniowie, zaproszeni goście, nauczyciele, co dodatkowo mobilizowało występujących i nadało całej uroczystości wyjątkowego charakteru i podniosło jej rangę.
Motywem przewodnim spotkania była przyjaźń – ważna wartość w życiu każdego człowieka, spoiwo budujące relacje interpersonalne, istotny element dialogu na drodze szkoła – rodzic. Z inicjatywy Dyrektora Szkoły Pana Pawła Falszewskiego po raz pierwszy wręczono statuetki ,,Przyjaciel Szkoły” tym, którzy poświęcili swój czas i środki, by aktywnie działać na rzecz Szkoły Podstawowej nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Kępnie. Przyczynili się oni do lepszego funkcjonowania placówki, a co za tym idzie, do polepszenia warunków nauki każdego ucznia. Do tego szacownego grona należą: Pani Bogumiła Skałecka, Pani Dagmara Jerczyńska, Pani Ewa Żymełka, Pani Monika Mikoś, Pan Łukasz Belka, Pan Mateusz Hodyas, Pan Artur Lempert, Pan Piotr Śniegocki, Pan Wojciech Mazurkiewicz, Pan Łukasz Rabiega, Państwo Iwona i Sławomir Kałużowie. Gala wręczenia statuetek ,,Przyjaciel Szkoły” oraz całe koncertowe przedsięwzięcie w SP 2 w Kępnie jest najlepszą lekcją współpracy, przyjaźni, kreatywności i przedsiębiorczości dla każdego ucznia.

Ta szkolna impreza nie byłaby możliwa bez dużego zaangażowania rodziców, którzy ochoczo i sprawnie koordynowali działania kawiarenki w ten piątkowy wieczór, zbierając jednocześnie pieniądze na szkolne nagłośnienie. To właśnie dzięki Radzie Rodziców, której przewodniczącą jest Pani Marta Sobczyk, można było smakować domowe wypieki i czuć się zaopiekowanym gościem. Taki właśnie dialog i współpraca na linii szkoła – rodzic jest najlepszym dowodem, że tytuł ,,Przyjaciel Szkoły” wręczany w tej placówce oświatowej ma odzwierciedlenie w czynach, które realizowane są na co dzień, a nie od święta.
Nie wystarczy tylko chcieć, trzeba marzenia urzeczywistniać i stawiać sobie nowe wyzwania, czego najlepszym przykładem jest Dyrekcja SP 2 w Kępnie. Ci, którzy nie mogli przybyć na piątkowy koncert, niech żałują i już zaplanują sobie czas za rok. Atmosfery i wrażeń z tego spotkania nie da się przeżyć jeszcze raz.

 

M.Ż.