Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 w Szkole Podstawowej Nr 2 im. K.K. Baczyńskiego

Język polski – 73,2 %
Matematyka – 47,9 %
Język angielski – 66,4 %

Średnia wyniku ze wszystkich przedmiotów wyniosła 62,3% co dało szkole II miejsce zarówno  w gminie Kępno jaki i w powiecie kępińskim (wśród 26 szkół podstawowych powiatu kępińskiego).

Wynik z języka polskiego jest najwyższy w gminie Kępno i w powiecie, a  wśród wszystkich (1143) szkół województwa wielkopolskiego dał szkole 15 miejsce. Jest on wyższy   o 13 %  od średniej krajowej  i 15 % od średniej wielkopolski.

Wynik z matematyki jest siódmym wynikiem w powiecie i wyższy o 1% od średniej krajowej i 3% od średniej wielkopolski.

Wynik z języka angielskiego jest  trzecim wynikiem w powiecie i równy średniej krajowej  i wyższym o 3% od średniej wielkopolski.

Osiągnięte   wyniki  egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2020/2021 można uznać za bardzo dobre. Są one efektem bardzo dobrej pracy nauczycieli z uczniami i odpowiedniej motywacji do nauki ze strony wychowawcy i nauczycieli oraz rodziców zwłaszcza w bardzo trudnym okresie nauki zdalnej.

PrzedmiotSP Nr 2 Kępno

(%)

Gmina

(%)

Powiat

(%)

Województwo (%)Kraj

(%)

Język polski73,256,9 (+16,3)56,2 (+17)57,8 (+15,4)60 (+13,2)
Matematyka47,943,3 (+4,6)42,0  (+5,9)45,1 (+2,8)47 (+0,9)
Język angielski66,260,4 (+5,8)55,8 (+10,4)63,3 (+2,9)66 (+6,2)
Średnia62,453,5 (+8,9)51,3 (+11,1)55,4  (+7)57,7 (+4,7)