Uczniowie klasy 2c brali udział w warsztatach „AUTORYTET”.

Z uczniami zostały poruszone tematy o szacunku i autorytecie w szkole i poza nią. W trakcie zajęć zostały przypomniane reguły pracy w trakcie zajęć lekcyjnych i na przerwach. Uczniowie mieli za zadanie opisać cechy dobrego nauczyciela.